دیدار دو تیم فوتبال تاجیکستان و اردن را محسن ترکی داوری می کند