جمعی از مردم و مسئولین جنایات آل سعود را در یک جمله محکوم نمودند