اعلام مراسم تشییع دکتر آیینه وند، چهره ماندگار تاریخ