واشنگتن‌پست مدعی شد؛توافق ایران و آمریکا برای روابط دیپلماتیک!