حاشیه‌های تصویری راهپیمایی نمازگزاران سراسر کشور در حمایت از مردم یمن