اعلام اسامی شرکت کنندگان در نشست مشترک و جنجالی وزیر ورزش و جوانان