حاشیه‌های رالی خاورمیانه در شیراز/ رانندگان، عکاسان را در میسر رها کردند