دیدار رییس جمهور مستعفی یمن و وزیرخارجه آمریکا زیر ...