مادربزرگ‌های قصه‌گو فیلسوف و روانشناس بودند/ انتقاد ازسریال مدیری