سوریان به رده سوم برترین فرنگی‌کاران جهان سقوط کرد