نمازگزاران خراسان شمالی با ملت مظلوم یمن اعلام همبستگی کردند