واشنگتن پست: توافق ایران و آمریکا درباره بازگشایی دفاتر دیپلماتیک در پایتخت‌های دو کشور