برای اولین بار درآمد اکوسیستم اندروید از iOS در فصل اول 2015 پیشی گرفته است