مردم تبریک به وزیر خارجه سعودی را نمی پذیرند/ اظهارات مسؤولان منطبق با فکت شیت آمریکایی است