ایران و آمریکا برای انتقال دفاتر حافظ منافع دو کشور توافق کرده‌‌اند