فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر آل سعود در شاهین شهر طنین انداز شد/ گزارش تصویری