حمایت از کاندیدهای اصلاح‌طلب اعتدال‌گرا و یا اعتدال‌گرای اصلاح‌طلب همسو با دولت