پاره گزارش فرجام؛ پرده برداری از گران ترین مربی و بازیکن فوتبال ایران