آغاز به کار غرفه ویژه پیامبر رحمت(ص) در نمایشگاه کتاب