چهار کتاب از مهدی کاموس به زبان الجزایری در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود