تیم ملی فوتسال پیشکش کفاشیان/افتخارم کار کنار ناشنوایان است