خودزنی‌های سیاسی عامل محرومیت کهگیلویه و بویراحمد است