رأی انگلیسی‌ها به جدایی از اتحادیه اروپا، رأی‌ اسکات‌ها به جدایی از انگلستان