فرزندان ملت اگر ذره‌ای تهدید دیدند مذاکره را به هم بزنند/دولت عربستان کاملا بی ریشه است و ماموریت اس