آل سعود در جهان اسلام رسوا شده است/ انجام مذاکرات برای بهبود اوضاع یمن بدون حضور ایران نتیجه‌ای ندار