مگس‌های سفید با حمله گروهی به پایتخت، ماندگار شدند