نمازگزاران سمنانی اقدام ضد انسانی و غیرقانونی آل سعود به یمن را محکوم کردند+عکس