راهپیمایی مردم تسوج در همبستگی با مردم یمن+ تصاویر