جلالی: توافق در مذاکرات نیازمند حسن‌نیت طرف غربی است/بورن: فعالیت‌های حقوق بشری ایران قابل تقدیر اس