مردم شهرهای شمال استان اصفهان جنایات آل سعود را محکوم کردند