ساعت فعالیت نمایشگاه یک ساعت تمدید شد/مصلی تا ساعت 21 پذیرای علاقه‌مندان کتاب