راهپیمایی نمازگزاران اصفهانی در حمایت از مردم و کودکان مظلوم یمن/ گزارش تصویری