آل‌سعود ۷۰ سال است که در عربستان جنایت می‌کند/ ایران ام‌القرای جهان اسلام است