همبستگی مردم آران و بیدگل با ملت مظلوم یمن/ گزارش تصویری