گزارش تصویری نماز جمعه رشت و تظاهرات روز همبستگی با مردم یمن