سقوط مرگبار بالگرد حامل دیپلمات ها/پاکستان عزای عمومی اعلام کرد/خوش اقبالی سفیر ایران