بلیزارد طی سه ماه، ۳ میلیون کاربر World of Warcraft را از دست داد