تصاویر/ اولین خلبان زن که جنگنده پیشرفته اف-35 را تجربه می کند