راهپیمایی نمازگزاران بادرودی در حمایت از مردم مظلوم یمن/ تصاویر