نا‌امنی و بی‌ثباتی به هیچ عنوان به نفع مردم مهاباد نیست