آمریکا دنبال تجزیه کشورهای اسلامی/حمایت مدعیان حقوق بشرازآل سعود