منویات اخیر رهبری فصل الخطاب تیم مذاکره کننده قرار گیرد/ ضرورت حمایت همه جانبه از مردم مظلوم یمن