برگزاری کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی با حضور وزیران خارجه دو کشور