پرسپولیسی ها تا مدت ها باور نمی کردند استقلال را برده اند / برای برد تراكتور و پرسپولیس جان می دهیم / گ