یاری مظلومان جهان از افتخارات ملت ایران اسلامی است