ثبت نام عضویت در انجمن حمایت از مصرف کنندگان گیلان آغاز می شود