آنگونه که منتظر مهدی (عج) هستیم منتظر یمانی نیز هستیم/ اگر تکفیری‌ها مقدمات ظهور سفیانی را فراهم کردن