فرانسه: برای رسیدن به توافق نهایی با ایران معقولانه خوش‌بین هستیم