حمله عربستان به یمن، وقوع یک فاجعه انسانی در این کشور است