نماینده ساوه و زرندیه: اعتلای کشور در گروی تلاش جامعه دانشگاهی است